Mg si rozpi albo czujnik zwalony jest. Ja mam to do ogarnicia te u siebie w sedanie.