Kolego, jak Ci check zawieci podczas normalnej jazdy, oznacza to, e komputer zgasza usterk. Jak? to ju trzeba sprawdzi, np. poprzez wykonanie diagnostyki. Poszukaj, poczytaj, na pewno ju kto to w swifcie robi, wic nie bdziesz musia odkrywa ameryki.